Ereloon

Met het ereloon worden de prestaties van de advocaat vergoed.

Door de veelzijdigheid van de opdrachten en de aard van het cliënteel bestaan er verschillende manieren om het ereloon te berekenen.

De hoofdregel in het kantoor is de bepaling van het ereloon op basis van de gepresteerde uren.

  • moeilijkheidsgraad
  • spoedeisend karakter
  • waarde van het geschil
  • bereikte resultaat
  • ervaring van de advocaat
  • onderlegdheid in de behandelde materie

De berekening of de correctie gebeurt steeds met inachtname van de regels van billijkheid en gematigdheid.

Wij maken gebruik van voorafgaandelijke overeenkomsten met betrekking tot de erelonen en kosten.

Dit biedt het voordeel dat de cliënt een grote zekerheid heeft en zich een idee kan vormen van de te verwachten staat.

Alleszins lichten wij de cliënt, bij de aanvang van de zaak, zo goed mogelijk in over de kosten en erelonen en houden wij de cliënt verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk verschuldigde bedrag.

Bij de aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd, bij omvangrijke zaken worden tussentijdse staten opgesteld.

Bij het afsluiten van de zaak of bij het opstellen van de tussenstaat leggen wij aan de cliënt een staat van kosten en erelonen voor die is samengesteld als volgt:

  • gedetailleerde kostenstaat
  • een overzicht van de verleende diensten, eventueel met melding van het behaalde resultaat
  • het begrote ereloon
  • de ontvangen voorschotten

Alle gehanteerde tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW.