Vennootschapsrecht

  • oprichting van een vennootschap (o.m. keuze rechtsvorm, statuten, B.V.B.A., N.V., C.V.B.A., Comm. Venn., ed. )
  • werking van een vennootschap (raad van bestuur, afgevaardigd bestuurder, zaakvoerder, algemene vergadering)
  • ontbinding en vereffening van vennootschappen
  • herstructureringen, overnames, fusies en splitsingen van vennootschappen
  • inkoop van eigen aandelen en managementbuy-outs
  • aansprakelijkheid van bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
  • geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
  • aandeelhoudersovereenkomsten

Verwante items

aandeelhouders

oprichting

bestuur

statuten

fusie

vennootschapsvorm

handelsnaam

vereffening

jaarrekening

vereniging

kapitaalverhoging