Pro deo

Onder bepaalde voorwaarden, kan u in aanmerking komen voor pro deo bijstand.

In dat geval wordt het ereloon van uw advocaat ten laste genomen door de Belgische Staat.

Pro deo bijstand omvat twee categorieën: de  volledige kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. In het tweede geval is de cliënt zelf een (beperkte) opleg verschuldigd aan de advocaat.

Wij kunnen samen met u een aanvraag indienen bij het Bureau voor Juridische Bijstand verbonden aan de balie Leuven, teneinde na te gaan of u in aanmerking komt voor pro deo bijstand.

U dient daarvoor in het bezit te zijn van minstens de volgende stukken: een attest van gezinssamenstelling dat maximum 1 maand oud is op het moment van de aanvraag, en het bewijs van het inkomen van de laatste 2 maanden van alle personen die op dit attest vermeld staan. Contacteer ons voor advies.