Pro deo

Onder bepaalde voorwaarden, kan u in aanmerking komen voor pro deo bijstand.

In dat geval wordt het ereloon van uw advocaat ten laste genomen door de Belgische Staat.

Pro deo bijstand omvat twee categorieën: de  volledige kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. In het tweede geval is de cliënt zelf een (beperkte) opleg verschuldigd aan de advocaat.

Wij kunnen samen met u nagaan of u in aanmerking komt voor pro deo bijstand en u in bevestigend geval doorverwijzen naar het Bureau voor Juridische Bijstand verbonden aan de balie Leuven.

Contacteer ons voor advies.