Kosten

Onder de term ‘kosten’ vallen alle uitgaven die door de advocaat zijn gedaan ten behoeve van de zaak zoals: griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten van allerhande afschriften, secretariaatskosten, reisonkosten …. 

Om zijn/haar werk goed te kunnen doen, moet de advocaat ook kosten maken die niet aan te rekenen zijn op een zaak zoals het volgen van bijscholingen, de aanschaf van wetboeken, vakliteratuur, de huur van kantoren, informatica– en communicatiestructuur, m.a.w vaste kantoorkosten. 

De variabele kantoorkosten worden als volgt in rekening gebracht:

  • openen van een dossier en dossierbeheer: 60 €
  • uitgaande briefwisseling, dactylografie procedurestukken: 15 € per blad
  • verplaatsingen: 0,65 € per km

Alle gehanteerde tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW.