Vastgoedrecht – mede-eigendom, syndicus

 • appartementsmede-eigendom
 • statuten
 • reglement van mede-eigendom
 • verdeelsleutel aandelen
 • aanwezigheidsquorum
 • stemquota
 • notulen algemene vergadering
 • aanvechten beslissingen algemene vergadering
 • beheer privatieve en gemene delen
 • bijstand op algemene en bijzondere vergaderingen
 • vastgoedgeschillen

Verwante items

afrekeningen Volmachten   

mandaat

deelvereniging van mede-eigenaars

syndicus

gemeenschappelijke kosten 

opstal

huishoudelijk reglement 

verborgen gebreken

lasten

verbouwen