Reglement en deontologie

Advocaten maken deel uit van een specifieke beroepsgroep met een eigen deontologische code.

Ook zijn zij in de uitoefening van hun beroep aan verschillende reglementen onderworpen. 

Deze documenten kan men terugvinden op de website www.advocaat.be of op www.balieleuven.be

In geval van problemen of ontevredenheid, neemt u in de eerste plaats best contact op met uw advocaat, om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Indien dit niet helpt, kan u zich richten tot de Stafhouder van de balie Leuven op het adres, Gerechtsgebouw, Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

Deze informatie wordt aan de cliënten verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de dienstenwet van 26 maart 2010.