Privacybeleid

Laatst gewijzigd 25/05/2018

CELIS & Partners CVBA wil u langs deze informeren over de toepassing van de Algemene verordening Gegevensbescherming (“GDPR”; General Data Protection Regulation). 
Door een beroep te doen op de diensten die het advocatenkantoor aanbiedt, verkrijgt Celis & Partners toegang tot een aantal van uw persoonsgegevens. Wanneer de cliënt een beroep doet op de diensten van CELIS & Partners CVBA, wordt een ‘ereloonovereenkomst tussen advocaat en cliënt’ opgesteld en ondertekend. Door deze ‘algemene voorwaarden’ te accepteren, verklaart u zich hiermee akkoord en geeft u toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Bronnen :

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Gegevensbeschermingsautoriteit
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

1) Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens?

CELIS & Partners CVBA
F. Allenstraat 4
3290 DIEST

advonet@diest.be
TEL 013 55 2920

FAX 013 55 29 22

 

2) Welke persoonsgegevens worden door CELIS & Partners CVBA verwerkt?

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van CELIS & Partners. Het gaat hier om gegevens zoals voor-en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt. U heeft steeds het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken of uw persoonlijke gegevens te wijzigen door ons te contacteren .

Ontvanger: CELIS & Partners CVBA

Doel: dienstverlening (advies / bemiddeling / onderhandeling / bijstand in een gerechtelijke procedure / arbitrage / verzoening / overschrijving van derdegelden / boekhouding).

Rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst en toestemming van de cliënt.

Identiteitskaart

Uw identiteitskaart wordt opgevraagd om u te identificeren en om uw gegevens administratief te verwerken. Een kopie van de identiteitskaart wordt gevraagd op grond van wettelijke verplichtingen die op de advocaat rusten zoals de witwaswetgeving.

Ontvanger : CELIS & Partners CVBA
Doel : administratie en identificatie 
Rechtsgrond : wettelijke verplichting 

3) Wie ontvangt mijn gegevens?

Uw gegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming. Uw gegevens worden doorgestuurd indien dit noodzakelijk is om onze diensten te kunnen gebruiken. De diensten worden omschreven in de ereloonovereenkomst.

Verwerkers  

De verwerking van uw gegevens gebeurt manueel via fysieke invoer in de dossiers (zowel digitaal als in papieren versie). De verwerking gebeurt digitaal via toepassing van het juridische software programma KLEOS van Wolters Kluwer.

Overheid en toezichthouder

In geval van inbreuken op de wet en/of wettelijke verplichten, kunnen we uw gegevens doorgeven aan de overheid of de wettelijke toezichthouder.

4) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zolang u gebruik maakt van onze diensten en/of tot u wenst dat deze uit onze database worden verwijderd. Op grond van de deontologie die geldt voor advocaten, kunnen bepaalde gegevens langer worden bewaard, bijvoorbeeld om in toekomstige dossiers eventuele belangenvermenging te kunnen nagaan.

Papieren dossiers worden gedurende 5 jaar bewaard, na afsluiting van het dossier, conform de wettelijke verplichtingen en behoudens overmacht.

5) Beveiliging en bewaren van de gegevens

CELIS & Partners CBVBA heeft de nodige maatregelen getroffen om uw gegevens op een veilige manier te bewaren en te verwerken. Enerzijds zorgt het juridische softwareprogramma KLEOS van Wolters Kluwer hiervoor, anderzijds worden de fysieke dossiers zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte op het kantoor, waartoe alleen de interne medewerkers toegang hebben. De interne medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim, zowel in het kader van hun arbeidsovereenkomst als in het kader van de deontologie die geldt voor advocaten. Bovendien is Kleos ISO27001-gecertifieerd. Dit zijn de hoogste normen van data security. Hiermee kunnen wij u geruststellen dat uw gegevens op een beveiligde manier opgeslagen zijn.

6) Cookies

Het cookiebeleid vindt u hier terug : https://www.advonet-diest.be/disclaimer

7) Wat zijn mijn rechten?

  1. Het recht op informatie
  2. Het recht van inzage
  3. Het recht op verbetering
  4. Het recht op gegevenswissing
  5. Het recht op beperking van de gegevensverwerking
  6. Het recht van bezwaar
  7. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  8. Het recht om niet aan een geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

CELIS & Partners CVBA wijst erop dat bij de uitoefening van deze rechten steeds rekening moet worden gehouden met het sui generis karakter van het beroep van advocaat.